Ile lat muszę mieć aby rozpocząć szkolenia na kat. C? W osk powiedzieli, że muszę mieć 21, a kolega po skończeniu 18 lat już zapisał się na kat. C. proszę o wyjaśnienie.

Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną, minimalny wiek do kierowania pojazdami kat. C i C+E wynosi 18 lat. Można uzyskać profil kandydata na kierowcę do kat. C, nawet mając 18 lat, po zdanym egzaminie z kwalifikacji wstępnej (niektóre Starostwa uznają Zaświadczenie o uczestnictwie w kwalifikacji wstępnej). Kwalifikacja wstępna trwa 280 godz.

Osoby, które nie ukończyły 21 lat mogą również ukończyć kwalifikację wstępną przyspieszoną (140 godz.), ale nie powoduje to przyspieszenia uzyskania profilu na kierowcę. Jeżeli niewielki jest okres brakujący (np. do 6 m-cy) do ukończenia 21 lat, można ukończyć krótszą (i tańszą) kwalifikację, a Starostwo wyda profil na 3 m-ce przed ukończeniem wymaganego wieku.

Starając się o kat. D i D+E (nawet w przypadku ukończenia kwalifikacji wstępnej trwającej 280 godz.) minimalny wiek wynosi 21 lat.

*Na podstawie  ustawy  z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2013.1414) oraz ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2014.600).

Badania lekarskie I psychologiczne muszę wykonać przed uzyskaniem profilu na kierowcę do kat. C. Czy muszę wykonać jeszcze jedne badania do kwalifikacji?

Niestety, ustawodawca przewidział konieczność przeprowadzenia badań lekarskich i psychologicznych w kilku ustawach. Ustawa o kierujących pojazdami wymaga wykonania badań przed uzyskaniem profilu kierowcy;  Ustawa o transporcie drogowym wymaga dopuszczenia do pracy na stanowisku kierowcy; Kolejna […]

Mam zamiar zatrudnić kierowcę z Ukrainy – jakie muszę spełnić warunki aby go zatrudnić?

Wymagania dotyczące daty wydania kat C, są takie same jak dla Polaków, czyli w przypadku kat. C wydanej przed dniem 10.09.2009 r. wystarczy ukończyć szkolenie okresowe (35 godz., bez egzaminu); Natomiast w przypadku kat C […]

Ile lat muszę mieć aby rozpocząć szkolenia na kat. C? W osk powiedzieli, że muszę mieć 21, a kolega po skończeniu 18 lat już zapisał się na kat. C. proszę o wyjaśnienie.

Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną, minimalny wiek do kierowania pojazdami kat. C i C+E wynosi 18 lat. Można uzyskać profil kandydata na kierowcę do kat. C, nawet mając 18 lat, po zdanym egzaminie z […]

KATEGORIE