NAUKA JAZDY

Wymagania dla kandydata na prawo jazdy kat AM:

 1. Ukończone 14 lat; *
 2. Uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 3. Posiadanie numeru PKK ( Profil Kandydata na Kierowcę) nadawanego przez Starostwo powiatowe

*Osoba ubiegająca się o prawo jazdy, może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku, przy czym Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć szkolenie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

Liczbę godzin zajęć w zakresie części teoretycznej i praktycznej szkolenia dla każdej osoby podlegającej szkoleniu podstawowemu (prowadzone przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu państwowego)  ustala indywidualnie instruktor prowadzący w porozumieniu z tą osobą,

(§ 9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców Dz.U. z 2018 r. poz. 1885)

Przy czym liczba godzin nie może być mniejsza niż:

 1. 5 godzin teoretycznych
 2. 1 godziny zajęć teoretycznych i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych)
 3. 5 godzin praktycznych

Godzina zajęć w zakresie części teoretycznej szkolenia równa się 45 minutom, a zajęć w zakresie części praktycznej szkolenia – 60 minutom.

Przed pojęciem zajęć kierownik ośrodka szkolenia kierowców wyznacza instruktora prowadzącego który koordynuje realizację procesu szkolenia kandydata oraz z którym zostanie przeprowadzone minimum 50% zajęć praktycznych i egzaminy wewnętrzne (teoretyczny i praktyczny).

Wymagania dla kandydata na prawo jazdy kat A1:

 1. Ukończone 16 lat; *
 2. Uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 3. Posiadanie numeru PKK ( Profil Kandydata na Kierowcę) nadawanego przez Starostwo powiatowe

*Osoba ubiegająca się o prawo jazdy, może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku, przy czym Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć szkolenie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

Liczbę godzin zajęć w zakresie części teoretycznej i praktycznej szkolenia dla każdej osoby podlegającej szkoleniu podstawowemu (prowadzone przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu państwowego)  ustala indywidualnie instruktor prowadzący w porozumieniu z tą osobą,

(§ 9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców Dz.U. z 2018 r. poz. 1885)

Przy czym liczba godzin nie może być mniejsza niż:

 1. 26 godzin teoretycznych
 2. 4 godziny zajęć teoretycznych i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych)
 3. 20 godzin praktycznych

Godzina zajęć w zakresie części teoretycznej szkolenia równa się 45 minutom, a zajęć w zakresie części praktycznej szkolenia – 60 minutom.

Przed pojęciem zajęć kierownik ośrodka szkolenia kierowców wyznacza instruktora prowadzącego który koordynuje realizację procesu szkolenia kandydata oraz z którym zostanie przeprowadzone minimum 50% zajęć praktycznych i egzaminy wewnętrzne (teoretyczny i praktyczny).

Wymagania dla kandydata na prawo jazdy kat A2:

 1. Ukończone 18 lat; *
 2. Uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 3. Posiadanie numeru PKK ( Profil Kandydata na Kierowcę) nadawanego przez Starostwo powiatowe

*Osoba ubiegająca się o prawo jazdy, może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku, przy czym Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć szkolenie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

Liczbę godzin zajęć w zakresie części teoretycznej i praktycznej szkolenia dla każdej osoby podlegającej szkoleniu podstawowemu (prowadzone przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu państwowego)  ustala indywidualnie instruktor prowadzący w porozumieniu z tą osobą,

(§ 9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców Dz.U. z 2018 r. poz. 1885)

Przy czym liczba godzin nie może być mniejsza niż:

 1. 26 godzin teoretycznych**
 2. 4 godziny zajęć teoretycznych i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych)***
 3. 20 godzin praktycznych

**,*** nie dotyczy osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii A2, jeżeli posiadają prawo jazdy kategorii A1;

Godzina zajęć w zakresie części teoretycznej szkolenia równa się 45 minutom, a zajęć w zakresie części praktycznej szkolenia – 60 minutom.

Przed pojęciem zajęć kierownik ośrodka szkolenia kierowców wyznacza instruktora prowadzącego który koordynuje realizację procesu szkolenia kandydata oraz z którym zostanie przeprowadzone minimum 50% zajęć praktycznych i egzaminy wewnętrzne (teoretyczny i praktyczny).

Wymagania dla kandydata na prawo jazdy kat A:

 1. Ukończone 20 lat; *,**
 2. Uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 3. Posiadanie numeru PKK ( Profil Kandydata na Kierowcę) nadawanego przez Starostwo powiatowe

*Osoba ubiegająca się o prawo jazdy, może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku, przy czym Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć szkolenie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

** 20 lat – jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2, natomiast jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2 wówczas min. wiek to 24 lata .

Liczbę godzin zajęć w zakresie części teoretycznej i praktycznej szkolenia dla każdej osoby podlegającej szkoleniu podstawowemu (prowadzone przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu państwowego)  ustala indywidualnie instruktor prowadzący w porozumieniu z tą osobą,

(§ 9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców Dz.U. z 2018 r. poz. 1885)

Przy czym liczba godzin nie może być mniejsza niż:

 1. 26 godzin teoretycznych***
 2. 4 godziny zajęć teoretycznych i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych)****
 3. 20 godzin praktycznych

***,**** nie dotyczy osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii A, jeżeli posiadają prawo jazdy kat A1 lub A2;

Wymagania dla kandydata na prawo jazdy kat B:

 1. Ukończone 18 lat; *
 2. Uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 3. Posiadanie numeru PKK ( Profil Kandydata na Kierowcę) nadawanego przez Starostwo powiatowe

*Osoba ubiegająca się o prawo jazdy, może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku, przy czym Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć szkolenie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

Liczbę godzin zajęć w zakresie części teoretycznej i praktycznej szkolenia dla każdej osoby podlegającej szkoleniu podstawowemu (prowadzone przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu państwowego)  ustala indywidualnie instruktor prowadzący w porozumieniu z tą osobą,

(§ 9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców Dz.U. z 2018 r. poz. 1885)

Przy czym liczba godzin nie może być mniejsza niż:

 1. 26 godzin teoretycznych **
 2. 4 godziny zajęć teoretycznych i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych)
 3. 30 godzin praktycznych

** nie dotyczy osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii B, jeżeli posiadają zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy odpowiednio kategorii B

Godzina zajęć w zakresie części teoretycznej szkolenia równa się 45 minutom, a zajęć w zakresie części praktycznej szkolenia – 60 minutom.

Przed pojęciem zajęć kierownik ośrodka szkolenia kierowców wyznacza instruktora prowadzącego który koordynuje realizację procesu szkolenia kandydata oraz z którym zostanie przeprowadzone minimum 50% zajęć praktycznych i egzaminy wewnętrzne (teoretyczny i praktyczny).

Wymagania dla kandydata na prawo jazdy kat C:

 1. Ukończone 21 lat; *, **
 2. Uzyskanie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
 3. Posiadanie numeru PKK ( Profil Kandydata na Kierowcę) nadawanego przez Starostwo powiatowe

*Osoba ubiegająca się o prawo jazdy, może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku.

** Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną, minimalny wiek do prawa jazdy kategorii C i C+E wynosi 18 lat;

Liczbę godzin zajęć w zakresie części teoretycznej i praktycznej szkolenia dla każdej osoby podlegającej szkoleniu podstawowemu (prowadzone przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu państwowego)  ustala indywidualnie instruktor prowadzący w porozumieniu z tą osobą,

(§ 9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców Dz.U. z 2018 r. poz. 1885)

Przy czym liczba godzin nie może być mniejsza niż:

– 20 godzin teoretycznych ***

– 30 godzin praktycznych****

*** nie dotyczy osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii C, jeżeli posiadają zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii C

**** W przypadku gdy Osoba rozpoczyna jednocześnie szkolenia na kat C i C+E wówczas minimalna ilość godzin praktycznych wynosi 20

Godzina zajęć w zakresie części teoretycznej szkolenia równa się 45 minutom, a zajęć w zakresie części praktycznej szkolenia – 60 minutom.

Przed pojęciem zajęć kierownik ośrodka szkolenia kierowców wyznacza instruktora prowadzącego który koordynuje realizację procesu szkolenia kandydata oraz z którym zostanie przeprowadzone minimum 50% zajęć praktycznych i egzaminy wewnętrzne (teoretyczny i praktyczny).

Wymagania dla kandydata na prawo jazdy kat C+E:

 1. Ukończone 21 lat; *, **
 2. Uzyskanie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
 3. Posiadanie numeru PKK ( Profil Kandydata na Kierowcę) nadawanego przez Starostwo powiatowe

*Osoba ubiegająca się o prawo jazdy, może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku.

** Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną, minimalny wiek do prawa jazdy kategorii C i C+E wynosi 18 lat;

Liczbę godzin praktycznej szkolenia dla każdej osoby podlegającej szkoleniu podstawowemu (prowadzone przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu państwowego)  ustala indywidualnie instruktor prowadzący w porozumieniu z tą osobą,

(§ 9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców Dz.U. z 2018 r. poz. 1885)

Przy czym liczba godzin nie może być mniejsza niż:

25 godzin praktycznych***

*** W przypadku gdy Osoba rozpoczyna jednocześnie szkolenia na kat C i C+E wówczas minimalna ilość godzin praktycznych wynosi 20 dla kat C i 25 godz. dla kat C+E

Przed pojęciem zajęć kierownik ośrodka szkolenia kierowców wyznacza instruktora prowadzącego który koordynuje realizację procesu szkolenia kandydata oraz z którym zostanie przeprowadzone minimum 50% zajęć praktycznych egzaminy wewnętrzny praktyczny.

Wymagania dla kandydata na prawo jazdy kat D:

 1. Ukończone 24 lata; *, **
 2. Uzyskanie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
 3. Posiadanie numeru PKK ( Profil Kandydata na Kierowcę) nadawanego przez Starostwo powiatowe

*Osoba ubiegająca się o prawo jazdy, może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku.

** Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną, minimalny wiek do prawa jazdy kategorii D wynosi 21 lat;

(§ 9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców Dz.U. z 2018 r. poz. 1885)

Przy czym liczba godzin nie może być mniejsza niż:

– 20 godzin teoretycznych ***

– 60 godzin praktycznych****

*** nie dotyczy osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii D, jeżeli posiadają zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii D

**** W przypadku gdy Osoba posiada prawo jazdy kat. C (lub zaświadczenie o zdanym egzaminie) wówczas minimalna ilość godzin praktycznych na kat. D wynosi 40, również jeśli równolegle uczestniczy w szkoleniu w zakresie prawa jazdy kategorii C i D.

Godzina zajęć w zakresie części teoretycznej szkolenia równa się 45 minutom, a zajęć w zakresie części praktycznej szkolenia – 60 minutom.

Przed podjęciem zajęć kierownik ośrodka szkolenia kierowców wyznacza instruktora prowadzącego który koordynuje realizację procesu szkolenia kandydata oraz z którym zostanie przeprowadzone minimum 50% zajęć praktycznych i egzaminy wewnętrzne (teoretyczny i praktyczny).

MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ

– biuro i sala wykładowa: Cisew ul. Truskawkowa 4
– Plac manewrowy: Cisew 134a

W Ośrodku Szkolenia KIEROWCA.BIZ istnieje możliwość prowadzenia zajęć na terenie powiatów konińskiego, kaliskiego lub sieradzkiego, gdzie po zakończonym szkoleniu  przeprowadzany będzie egzamin państwowy.

Nasz Ośrodek umożliwia również przeprowadzenie egzaminów państwowych na pojazdach OSK KIEROWCA.BIZ

Prawo jazdy kategorii AM stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:

a) motorowerem,

b) czterokołowcem lekkim;

czterokołowiec lekki – czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;

motorower – pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;

Prawo jazdy kategorii A1 stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:

a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,

b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,

c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Prawo jazdy kategorii A2 stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:

a) motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,

b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,

c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Prawo jazdy kategorii A stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:

a) motocyklem,

b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;      

motocykl – pojazd samochodowy dwukołowy kategorii L3e albo dwukołowy z bocznym wózkiem kategorii L4e, albo trójkołowy kategorii L5e (…)

Prawo jazdy kategorii B stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:

a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,

b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,

c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, (niezbędny praktyczny egzamin państwowy, potwierdzony wpisem do prawa jazdy – kod 96).

d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

e) ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej

d) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg, lub motocyklem trójkołowym, pod warunkiem że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat,

e) pojazdem samochodowym zasilanym paliwami alternatywnymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz nieprzekraczającej 4250 kg, jeżeli przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 t wynika z zastosowania paliw alternatywnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, a informacja o tym przekroczeniu jest odnotowana w dowodzie rejestracyjnym, pod warunkiem że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 2 lat.

samochód osobowy – pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu;

ciągnik rolniczy – pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia rozwijanie prędkości nie mniejszej niż 6 km/h, skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych; ciągnik taki może być również przystosowany do ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych;

Prawo jazdy kategorii B+E stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:

a) pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii B, łącznie z przyczepą, przy czym w zakresie kategorii B+E dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t;

b) uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami);

Prawo jazdy kategorii C stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:

a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,

b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,

c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

d) uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej;

samochód ciężarowy – pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków; określenie to obejmuje również samochód ciężarowo-osobowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków i osób w liczbie od 4 do 9 łącznie z kierowcą;

ciągnik rolniczy – pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia rozwijanie prędkości nie mniejszej niż 6 km/h, skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych; ciągnik taki może być również przystosowany do ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych

Prawo jazdy kategorii C+E stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:

 1. pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii C łącznie z przyczepą
 2. zespołem pojazdów w zakresie kategorii B+E,
 3. zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami);
 4. przy posiadaniu kat D – zespołem pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D+E.

 zespół pojazdów – pojazdy złączone ze sobą w celu poruszania się po drodze jako całość; nie dotyczy to pojazdów złączonych w celu holowania

przyczepa lekka – przyczepę, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg;

przyczepa – pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem;

 naczepa – przyczepę, której część spoczywa na pojeździe silnikowym i obciąża ten pojazd;

Prawo jazdy kategorii D stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:

a) autobusem,

b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,

c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

autobus – pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;

Jeśli nasza oferta Państwa zainteresowała

Zapraszamy do kontaktu