CERTYFIKAT KOMPETENCJI PRZEWOŹNIKA

Szkolenia dla przewoźników przygotowujących się do egzaminu przed ITS.

Przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym musi legitymować się certyfikatem kompetencji zawodowych czyli dokumentem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Warunki i tryb uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych

Uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych wymaga wykazania się wiedzą niezbędną do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego oraz złożenia, z wynikiem pozytywnym, egzaminu pisemnego przed komisją egzaminacyjną.

Jeśli nasza oferta Państwa zainteresowała

Zapraszamy do kontaktu