KWALIFIKACJE DLA KIEROWCÓW

Do uzyskania kwalifikacji może przystąpić osoba:

a) posiadająca profil kierowcy zawodowego, (PKZ) nadawany przez Starostę;

b) niemająca przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (posiada badania lekarskie i psychologiczne przeprowadzone w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy);

c) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe (albo studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt lub nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Szkolenie osoby szkolonej jest prowadzone jako:

Kwalifikacja realizowana odpowiednio w zakresie bloku programowego do prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E lub D, D+E, D1 i D1+E:

a) wstępna trwa 280 godzin – przewidziana dla osób w wieku 18-21 lat przy kat C (przy kat D 21-23 lata);

b) wstępna przyśpieszona trwa 140 godzin – przewidziana dla osób w wieku powyżej 21 lat przy kat C (przy kat D pow. 23 lat);

c) wstępna uzupełniająca trwa 70 godzin – przewidziana dla osób posiadających kwalifikację z prawa jazdy C a ubiegających się o kwalifikację z prawa jazdy kat D i odwrotnie (min wiek przy kat. C 18 lat, a przy kat. D 21 lat)

d) wstępna uzupełniająca przyśpieszona trwa 35 godzin – przewidziana dla osób posiadających kwalifikację z prawa jazdy C a ubiegających się o kwalifikację z prawa jazdy kat D i odwrotnie (min wiek przy kat. C 21 lat a przy kat. D 23 lat)

* Ukończenie innego szkolenia w postaci:
1) kursu z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych,
2) szkolenia osób transportujących zwierzęta środkami transportu drogowego – zmniejsza wymiar godzinowy szkolenia w zakresie zajęć teoretycznych:

a) kwalifikacji wstępnej – o 28 godzin;
b) kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej – o 14 godzin;
c) kwalifikacji wstępnej uzupełniającej – o 7 godzin;
d) kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej – o 7 godzin; okresowego.

EGZAMINOWANIE i WYDAWANIE UPRAWNIEŃ:

Testy kwalifikacyjne są przeprowadzane w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego. WORD po zaliczonym egzaminie (test z 30 pytań z trzema odpowiedziami do wyboru) uzupełnia informacje w profilu PKZ i przekazuje do Starostwa powiatowego celem wpisania kandydatowi kodu 95. W prawo jazdy, co uprawnia do wykonywania zawodu kierowcy, w okresie ważności kodu.

MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ

– biuro i sala wykładowa: Cisew ul. Truskawkowa 4
– Plac manewrowy: Cisew 134a

Jeśli nasza oferta Państwa zainteresowała

Zapraszamy do kontaktu