Jestem rolnikiem, nie wykonuję zarobkowo transportu tylko na potrzeby swojego gospodarstwa – czy również muszę kończyć szkolenia z kwalifikacji?

Wymagań dotyczących szkoleń okresowych i kwalifikacji wstępnych nie stosuje się do kierowcy pojazdu do kierowania którego:

 1. Wymagane jest prawo jazdy kategorii A1, A, B1, B lub B+E;
 2. Którego konstrukcja ogranicza prędkość do 45 km/h;
 3. Wykorzystywanego przez siły zbrojne;
 4. Obrony cywilnej, jednostek ochrony przeciwpożarowej lub jednostek odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
 5. Poddawanego testom drogowym do celów rozwoju technicznego przez producentów, przez jednostki badawczo-rozwojowe lub szkoły wyższe;
 6. Odbywającego przejazd bez osób lub ładunku:
  1. w celu dokonania jego naprawy lub konserwacji,
  2. z miejsca zakupu lub odbioru;
 7. Używanego w sytuacjach zagrożenia lub przeznaczonego do akcji ratunkowych;
 8. Wykorzystywanego do:
  1. nauki jazdy osób ubiegających się o prawo jazdy,
  2. szkolenia osób posiadających prawo jazdy,
  3. przeprowadzania państwowego egzaminu osób ubiegających się o prawo jazdy;
 9. WYKORZYSTYWANEGO DO UŻYTKU OSOBISTEGO W PRZEWOZIE DROGOWYM OSÓB LUB RZECZY;
 10. Wykorzystywanego do przewozu materiałów lub urządzeń niezbędnych kierowcy do jego pracy, pod warunkiem że prowadzenie pojazdu nie jest jego podstawowym zajęciem.

Jeżeli kierowca w stanie udowodnić, że transport odbywa się na użytek osobisty i nie jest kierowcą, który zarabia na tym przewozie, to zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym nie musi posiadać wpisu w prawo jazy, natomiast badania lekarskie i psychologiczne w kolumnie 11 prawa jazdy winny być wpisane.

Jeżeli kontrolujący nie będzie miał wystarczających dowodów na potwierdzenie w/w nałoży mandat na kierowcę 800 zł a na przedsiębiorcę 1000 zł, dodatkowo za brak wpisu potwierdzającego badania lekarskie i psychologiczne kolejne 2000 zł dla przedsiębiorcy.

*Na podstawie  ustawy  z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2013.1414).

Badania lekarskie I psychologiczne muszę wykonać przed uzyskaniem profilu na kierowcę do kat. C. Czy muszę wykonać jeszcze jedne badania do kwalifikacji?

Niestety, ustawodawca przewidział konieczność przeprowadzenia badań lekarskich i psychologicznych w kilku ustawach. Ustawa o kierujących pojazdami wymaga wykonania badań przed uzyskaniem profilu kierowcy;  Ustawa o transporcie drogowym wymaga dopuszczenia do pracy na stanowisku kierowcy; Kolejna […]

Mam kat. C wydaną w latach 90-tych. nigdy nie kończyłem żadnego szkolenia z przewozu rzeczy. Co muszę zrobić aby rozpocząć zawód kierowcy?

Osoby, które uzyskały kat. C przed 10.09.2009 r. kończą szkolenie okresowe. Trwa ono 35 godz., zajęcia są wyłącznie teoretyczne, nie kończy się ono egzaminem. Ośrodek szkolenia wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej. Dodatkowo należy wykonać badania lekarskie […]

Jestem rolnikiem, nie wykonuję zarobkowo transportu tylko na potrzeby swojego gospodarstwa – czy również muszę kończyć szkolenia z kwalifikacji?

Wymagań dotyczących szkoleń okresowych i kwalifikacji wstępnych nie stosuje się do kierowcy pojazdu do kierowania którego: Wymagane jest prawo jazdy kategorii A1, A, B1, B lub B+E; Którego konstrukcja ogranicza prędkość do 45 km/h; Wykorzystywanego […]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

KATEGORIE