CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

Szkolenia dla przewoźników przygotowujących się do egzaminu przed ITS.

Przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym musi legitymować się certyfikatem kompetencji zawodowych czyli dokumentem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Warunki i tryb uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych

Uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych wymaga wykazania się wiedzą niezbędną do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego oraz złożenia, z wynikiem pozytywnym, egzaminu pisemnego przed komisją egzaminacyjną.

Zapraszamy na facebooka gdzie znajdziecie aktualności oraz bloga na którym są publikowane artykuły związane z transportem.

Ośrodek szkolenia cieszy się duża zdawalnością, a tym samym zadowoleniem uczestników. Satysfakcję klienta potrafimy utrzymać dzięki:

- dostosowaniu oferty do klienta, możliwość prowadzenia zajęć w języku polskim, rosyjskim i angielskim;
- elastyczności szkoleń, terminy zajęć dostosowane do możliwości uczestników;
- materiały szkoleniowe opracowane według własnego projektu, opracowane czytelnie i przejrzyście;
- możliwość korzystania z platformy edukacyjnej, zawierającej materiały niezbędne do przyswojenia wiedzy z zakresu kwalifikacji wstępnych i okresowych;

Osoby zainteresowane zapraszamy osobiście do sprawdzenia naszej oferty, staramy się aby każdy uczestnik zakończył kurs zadowolony.

Przykładowe materiały szkoleniowe:

Kliknij na jedno ze zdjęć, aby powiększyć

Jeśli nasza oferta Państwa zainteresowała

Zapraszamy do kontaktu