Szkolenia

Poniżej prezentujemy państwu aktualną ofertę szkoleń:

Wymagane w stosunku do kierowców wykonujących zawodowo transport drogowy. Przy przewozie rzeczy powyżej pojazdami powyżej 3,5 t dmc oraz przy przewozie osób autobusami (powyżej dziewięciu osób łącznie z kierowcą).

Wymagana przy kategoriach C, C+E, C1, C1+E oraz D, D+E, D1, D1+E

Kierowcy zawodowi posiadający wpis w prawo jazdy są zobowiązani ukończyć kolejne szkolenie przed upływem ważności kodu 95 czyli przed upływem 5 lat.
Trwa 35 godzin, zajęcia są wyłącznie teoretyczne (nie wymaga się egzaminu w tym zakresie), Ośrodek szkolenia wydaje Świadectwo kwalifikacji zawodowej.
Po przedstawieniu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Wydziale Komunikacji, na podstawie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego  stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (wydanych na podstawie art. 39 j, k Ustawy o transporcie drogowym) oraz Świadectwa kwalifikacji zawodowej,  uzyskuje się wpis - kod 95 w prawo jazdy w kolumnie 12;

Osobom które uzyskają kwalifikację wstępną zmniejsza się minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy. Do kat C i CE wynosi 18 lat, do kat D, DE wynosi 21 lat. Takie osoby mogą ubiegać się o profil kandydata na kierowce.

Trwa 280 godzin, niezbędne uzyskanie jest pozytywnego wyniku egzaminu i uzyskanie Świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Dla osób, które uzyskały kat C po 10 września 2009 r. i ukończyły 21 lat.
Dla osób, które uzyskały kat D po 10 września 2008 r. i ukończyły 23 lata.

Trwa 140 godzin, niezbędne uzyskanie jest pozytywnego wyniku egzaminu i uzyskanie Świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Po przedstawieniu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Wydziale Komunikacji, na podstawie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego  stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (wydanych na podstawie art. 39 j, k Ustawy o transporcie drogowym) oraz Świadectwa kwalifikacji zawodowej,  uzyskuje się wpis - kod 95 w prawo jazdy w kolumnie 12;

Dla osób, które ukończyły kwalifikację wstępną w zakresie jednej kategorii prawa jazdy i zamierzają wykonywać zawód kierowcy wykorzystując inną kategorię.

  1. Jeżeli osoba uzyskała kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie bloku programowego C, C+E, C1, C1+E, a chce wykonywać zawód kierowcy wykorzystując kat. D, musi uzyskać kwalifikację wstępną przyspieszoną uzupełniającą w zakresie bloku programowego D, D+E, D1, D1+E.

  2. Jeżeli osoba uzyskała kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie bloku programowego D, D+E, D1, D1+E, a chce wykonywać zawód kierowcy wykorzystując kat. C, musi uzyskać kwalifikację wstępną przyspieszoną uzupełniającą w zakresie bloku programowego C, C+E, C1, C1+E.

Trwa 70 lub 35 godzin (w zależności od wieku), niezbędne uzyskanie jest pozytywnego wyniku egzaminu i uzyskanie Świadectwa kwalifikacji zawodowej.
Po przedstawieniu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Wydziale Komunikacji, na podstawie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego  stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (wydanych na podstawie art. 39 j, k Ustawy o transporcie drogowym) oraz Świadectwa kwalifikacji zawodowej,  uzyskuje się wpis - kod 95 w prawo jazdy w kolumnie 12;

Szkolenia dla przewoźników przygotowujących się do egzaminu przed ITS.

Przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym musi legitymować się certyfikatem kompetencji zawodowych czyli dokumentem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Warunki i tryb uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych

Uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych wymaga wykazania się wiedzą niezbędną do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego oraz złożenia, z wynikiem pozytywnym, egzaminu pisemnego przed komisją egzaminacyjną.

Szkolenie dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR organizowane dla kierowców związanych tą problematyką. Niezbędne uzyskanie jest pozytywnego wyniku egzaminu i uzyskanie Zaświadczenia. Jest ono ważne we wszystkich  państwach, które podpisały konwencję ADR.

Organizujemy kurs podstawowy ADR,  kursy specjalistyczne przewozu w cysternach jak również przedłużenia tych szkoleń co 5 lat.

Zapraszamy na facebooka gdzie znajdziecie aktualności oraz bloga na którym są publikowane artykuły związane z transportem.

Ośrodek szkolenia cieszy się duża zdawalnością, a tym samym zadowoleniem uczestników. Satysfakcję klienta potrafimy utrzymać dzięki:

- dostosowaniu oferty do klienta, możliwość prowadzenia zajęć w języku polskim, rosyjskim i angielskim;
- elastyczności szkoleń, terminy zajęć dostosowane do możliwości uczestników;
- materiały szkoleniowe opracowane według własnego projektu, opracowane czytelnie i przejrzyście;
- możliwość korzystania z platformy edukacyjnej, zawierającej materiały niezbędne do przyswojenia wiedzy z zakresu kwalifikacji wstępnych i okresowych;

Osoby zainteresowane zapraszamy osobiście do sprawdzenia naszej oferty, staramy się aby każdy uczestnik zakończył kurs zadowolony.

Przykładowe materiały szkoleniowe:

Kliknij na jedno ze zdjęć, aby powiększyć

Jeśli nasza oferta szkoleń Państwa zainteresowała

Zapraszamy do kontaktu