Rozliczanie czasu pracy

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność transportową i znający Ustawę o czasie pracy kierowców wie, że dla zatrudnianych kierowców musi prowadzić ewidencję czasu pracy. Nasza firma zgodnie z wymaganiami prawnymi, świadczy usługi w zakresie ewidencji czasu pracy kierowców; Obejmuje ona rozliczenia pracy w dobie, niedziele, święta, pory nocnej, godzin nadliczbowych oraz w dni wolnych jak również urlopów, dyżurów itp.

Oferujemy każdej firmie współpracującej z nami, dostosowanie korzystnego planu pracy, aby kierowcy mogli pracować w elastycznych warunkach i mieli wypłacane wszystkie należne składniki w tym diety, ryczałty oraz minimalne wynagrodzenie wymagane w większości krajów europejskich.

Przepisy regulujące wynagrodzenie minimalne na terenie

Rządy Niemiec, Francji, Austrii zobowiązują firmy transportowe wykonujące transport towarów na terenie tego kraju do wypłacania kierowcom minimalnych wynagrodzeń stawek (dotyczy nie tylko przewozów kabotażowych, ale także w ruchu dwustronnego z załadunkiem/rozładunkiem).

Minimalne wynagrodzenie na obszarze NIemiec jest regulowane ustawą Mindeslohngesetz potocznie zwaną MiLoG  i wynosi 8,50 e za godz pracy.

Minimalne wynagrodzenie na obszarze Francji jest regulowane potocznie zwanym dekretem Loi Marcon i wynosi w zależności od zaszeregowania kierowcy około 10 e za godz pracy.

Minimalne wynagrodzenie na obszarze Austrii jest regulowane ustawą w skrócie zwaną LSD-BG i wynosi w zależności od zaszeregowania kierowcy około 10 e za godz pracy.

Podobne przepisy są wprowadzane na obszarze Włoch, Belgii a pewnie w niedługim czasie zaczną obowiązywać jeszcze w kolejnych krajach europejskich.

Nasza firma oferuje rozliczanie zgodnie z wytycznymi europejskimi, naliczanie stawek dla kierowców, w zależności od czasu pobytu na obszarze danego kraju.

Jeśli nasza oferta Państwa zainteresowała

Zapraszamy do kontaktu