SZKOLENIA NA WÓZKI JEZDNIOWE

Zgodnie z ostatnimi zmianami w prawie co do obsługi urządzeń podlegających pod Urząd Dozoru Technicznego w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych każdy operator musi otrzymać wynik pozytywny z egzaminu teoretycznego oraz praktycznego i uzyskać ZAŚWIADCZENIE

Nasz Ośrodek Szkolenia KIEROWCA.BIZ pomaga zdobyć wiedzę i umiejętności aby uzyskać egzamin oraz bezpiecznie obsługiwać urządzenia w przyszłości.

Pomagamy zdobyć uprawnienia na obsługę:

  • Wózków jezdniowych
  • Żurawi samojezdnych itp.
  • Innych urządzeń pod UDT.

Jeśli nasza oferta Państwa zainteresowała

Zapraszamy do kontaktu