Mam zamiar zatrudnić kierowcę z Ukrainy – jakie muszę spełnić warunki aby go zatrudnić?

Wymagania dotyczące daty wydania kat C, są takie same jak dla Polaków, czyli w przypadku kat. C wydanej przed dniem 10.09.2009 r. wystarczy ukończyć szkolenie okresowe (35 godz., bez egzaminu); Natomiast w przypadku kat C wydanej po 10.09.2009 r. każda osoba (niezależnie od narodowości)  podlega pod kwalifikacje wstępne dla kierowców. Tu kłopot jest większy, bo trwa ona 140 godz. kończy się egzaminem i zajmuje około 5 tygodni. Egzamin jest przeprowadzany po polsku i niezbędna jest obecność tłumacza (nie wszystkie województwa honorują obecność tłumacza na egzaminie). Dodatkowo kierowca musi uzyskać Świadectwo kierowcy (zamiast jak u obywateli UE posiadających wpis w prawo jazdy). Poza tym: badania lekarskie, psychologiczne, dokument potwierdzający ubezpieczenie społeczne kierowcy, pozwolenie na pracę, po czym można starać się w GITD o uzyskanie Świadectwa kierowcy (wydawane jest na okres do 5 lat, nie dłużej niż ważność wizy).

Kursy zawodowe ukończone na Ukrainie czy w Rosji, nie są honorowane przez polskie służby kontrolne.

Zrzut ekranu 2017-02-25 o 19.50.25

*Na podstawie  ustawy  z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2013.1414)

Mam zamiar zatrudnić kierowcę z Ukrainy – jakie muszę spełnić warunki aby go zatrudnić?

Wymagania dotyczące daty wydania kat C, są takie same jak dla Polaków, czyli w przypadku kat. C wydanej przed dniem 10.09.2009 r. wystarczy ukończyć szkolenie okresowe (35 godz., bez egzaminu); Natomiast w przypadku kat C […]

Badania lekarskie I psychologiczne muszę wykonać przed uzyskaniem profilu na kierowcę do kat. C. Czy muszę wykonać jeszcze jedne badania do kwalifikacji?

Niestety, ustawodawca przewidział konieczność przeprowadzenia badań lekarskich i psychologicznych w kilku ustawach. Ustawa o kierujących pojazdami wymaga wykonania badań przed uzyskaniem profilu kierowcy;  Ustawa o transporcie drogowym wymaga dopuszczenia do pracy na stanowisku kierowcy; Kolejna […]

Ile lat muszę mieć aby rozpocząć szkolenia na kat. C? W osk powiedzieli, że muszę mieć 21, a kolega po skończeniu 18 lat już zapisał się na kat. C. proszę o wyjaśnienie.

Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną, minimalny wiek do kierowania pojazdami kat. C i C+E wynosi 18 lat. Można uzyskać profil kandydata na kierowcę do kat. C, nawet mając 18 lat, po zdanym egzaminie z […]

KATEGORIE