Mam zamiar zatrudnić kierowcę z Ukrainy – jakie muszę spełnić warunki aby go zatrudnić?

Wymagania dotyczące daty wydania kat C, są takie same jak dla Polaków, czyli w przypadku kat. C wydanej przed dniem 10.09.2009 r. wystarczy ukończyć szkolenie okresowe (35 godz., bez egzaminu); Natomiast w przypadku kat C wydanej po 10.09.2009 r. każda osoba (niezależnie od narodowości)  podlega pod kwalifikacje wstępne dla kierowców. Tu kłopot jest większy, bo trwa ona 140 godz. kończy się egzaminem i zajmuje około 5 tygodni. Egzamin jest przeprowadzany po polsku i niezbędna jest obecność tłumacza (nie wszystkie województwa honorują obecność tłumacza na egzaminie). Dodatkowo kierowca musi uzyskać Świadectwo kierowcy (zamiast jak u obywateli UE posiadających wpis w prawo jazdy). Poza tym: badania lekarskie, psychologiczne, dokument potwierdzający ubezpieczenie społeczne kierowcy, pozwolenie na pracę, po czym można starać się w GITD o uzyskanie Świadectwa kierowcy (wydawane jest na okres do 5 lat, nie dłużej niż ważność wizy).

Kursy zawodowe ukończone na Ukrainie czy w Rosji, nie są honorowane przez polskie służby kontrolne.

Zrzut ekranu 2017-02-25 o 19.50.25

*Na podstawie  ustawy  z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2013.1414)

Jestem rolnikiem, nie wykonuję zarobkowo transportu tylko na potrzeby swojego gospodarstwa – czy również muszę kończyć szkolenia z kwalifikacji?

Wymagań dotyczących szkoleń okresowych i kwalifikacji wstępnych nie stosuje się do kierowcy pojazdu do kierowania którego: Wymagane jest prawo jazdy kategorii A1, A, B1, B lub B+E; Którego konstrukcja ogranicza prędkość do 45 km/h; Wykorzystywanego […]

Mam kat. C wydaną w latach 90-tych. nigdy nie kończyłem żadnego szkolenia z przewozu rzeczy. Co muszę zrobić aby rozpocząć zawód kierowcy?

Osoby, które uzyskały kat. C przed 10.09.2009 r. kończą szkolenie okresowe. Trwa ono 35 godz., zajęcia są wyłącznie teoretyczne, nie kończy się ono egzaminem. Ośrodek szkolenia wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej. Dodatkowo należy wykonać badania lekarskie […]

Mam zamiar zatrudnić kierowcę z Ukrainy – jakie muszę spełnić warunki aby go zatrudnić?

Wymagania dotyczące daty wydania kat C, są takie same jak dla Polaków, czyli w przypadku kat. C wydanej przed dniem 10.09.2009 r. wystarczy ukończyć szkolenie okresowe (35 godz., bez egzaminu); Natomiast w przypadku kat C […]

KATEGORIE