Badania lekarskie I psychologiczne muszę wykonać przed uzyskaniem profilu na kierowcę do kat. C. Czy muszę wykonać jeszcze jedne badania do kwalifikacji?

Niestety, ustawodawca przewidział konieczność przeprowadzenia badań lekarskich i psychologicznych w kilku ustawach. Ustawa o kierujących pojazdami wymaga wykonania badań przed uzyskaniem profilu kierowcy;  Ustawa o transporcie drogowym wymaga dopuszczenia do pracy na stanowisku kierowcy; Kolejna Ustawa Kodeksu Pracy wymaga badań przed dopuszczeniem do pracy w danym zakładzie pracy.

W związku z powyższym kierowcy muszą mieć jedne badania do kat C, a na innym druku kolejne badania do kwalifikacji. Niżej przedstawiam wzór orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, niezbędnego do okazania się przed egzaminem kwalifikacyjnym oraz do przedstawienia w Starostwie, przed dokonaniem wpisu – kod 95 (posiadanie innych zaświadczeń orzeczeń itp., skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu).

*Na podstawie  ustawy  z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2013.1414), ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2014.600) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2014.208).

wzór-orzeczenia orzeczenie lekarskie

 

Mam kat. C wydaną w latach 90-tych. nigdy nie kończyłem żadnego szkolenia z przewozu rzeczy. Co muszę zrobić aby rozpocząć zawód kierowcy?

Osoby, które uzyskały kat. C przed 10.09.2009 r. kończą szkolenie okresowe. Trwa ono 35 godz., zajęcia są wyłącznie teoretyczne, nie kończy się ono egzaminem. Ośrodek szkolenia wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej. Dodatkowo należy wykonać badania lekarskie […]

Badania lekarskie I psychologiczne muszę wykonać przed uzyskaniem profilu na kierowcę do kat. C. Czy muszę wykonać jeszcze jedne badania do kwalifikacji?

Niestety, ustawodawca przewidział konieczność przeprowadzenia badań lekarskich i psychologicznych w kilku ustawach. Ustawa o kierujących pojazdami wymaga wykonania badań przed uzyskaniem profilu kierowcy;  Ustawa o transporcie drogowym wymaga dopuszczenia do pracy na stanowisku kierowcy; Kolejna […]

Mam zamiar zatrudnić kierowcę z Ukrainy – jakie muszę spełnić warunki aby go zatrudnić?

Wymagania dotyczące daty wydania kat C, są takie same jak dla Polaków, czyli w przypadku kat. C wydanej przed dniem 10.09.2009 r. wystarczy ukończyć szkolenie okresowe (35 godz., bez egzaminu); Natomiast w przypadku kat C […]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

KATEGORIE