Badania lekarskie I psychologiczne muszę wykonać przed uzyskaniem profilu na kierowcę do kat. C. Czy muszę wykonać jeszcze jedne badania do kwalifikacji?

Niestety, ustawodawca przewidział konieczność przeprowadzenia badań lekarskich i psychologicznych w kilku ustawach. Ustawa o kierujących pojazdami wymaga wykonania badań przed uzyskaniem profilu kierowcy;  Ustawa o transporcie drogowym wymaga dopuszczenia do pracy na stanowisku kierowcy; Kolejna Ustawa Kodeksu Pracy wymaga badań przed dopuszczeniem do pracy w danym zakładzie pracy.

W związku z powyższym kierowcy muszą mieć jedne badania do kat C, a na innym druku kolejne badania do kwalifikacji. Niżej przedstawiam wzór orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, niezbędnego do okazania się przed egzaminem kwalifikacyjnym oraz do przedstawienia w Starostwie, przed dokonaniem wpisu – kod 95 (posiadanie innych zaświadczeń orzeczeń itp., skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu).

*Na podstawie  ustawy  z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2013.1414), ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2014.600) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2014.208).

wzór-orzeczenia orzeczenie lekarskie

 

Jestem rolnikiem, nie wykonuję zarobkowo transportu tylko na potrzeby swojego gospodarstwa – czy również muszę kończyć szkolenia z kwalifikacji?

Wymagań, nie stosuje się do kierowcy pojazdu: 1) którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h; 2) wykorzystywanego przez siły zbrojne lub pozostającego w ich dyspozycji, gdy przewóz jest wykonywany w związku z zadaniami powierzonymi […]

Mam zamiar zatrudnić kierowcę z Ukrainy – jakie muszę spełnić warunki aby go zatrudnić?

Wymagania dotyczące daty wydania kat C, są takie same jak dla Polaków, czyli w przypadku kat. C wydanej przed dniem 10.09.2009 r. wystarczy ukończyć szkolenie okresowe (35 godz., bez egzaminu); Natomiast w przypadku kat C […]

Ile lat muszę mieć aby rozpocząć szkolenia na kat. C? W osk powiedzieli, że muszę mieć 21, a kolega po skończeniu 18 lat już zapisał się na kat. C. proszę o wyjaśnienie.

Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną, minimalny wiek do kierowania pojazdami kat. C i C+E wynosi 18 lat. Można uzyskać profil kandydata na kierowcę do kat. C, nawet mając 18 lat, po zdanym egzaminie z […]

KATEGORIE